واردات قطعات به جای خودرو در اولویت قرار گیرد

محمدرضا ‌‌نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد داد که به دلیل اعمال تحریم‌های گسترده و موانع موجود در مسیر نقل و انتقال بانکی، صادرات خودرو به شدت کاسته شده و عملا‍ً ارزآوری چندانی برای واردات خودرو ایجاد نمی‌کند.

آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در مورد جزییات طرح ساماندهی خودرو، توضیح داده است، واردات خودرو با رعایت چهار شرط مجاز شمرده شده است. به موجب این طرح، افراد و خودروسازانی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که معادل آن، خودرو یا قطعات خودرو صادر کرده باشند. در عین حال، افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و صادر کرده‌اند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و البته شرط چهارم، مربوط به افرادی است که منابع ارزی در خارج از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند. این افراد نیز می‌توانند از محل این ارز خودرو وارد کشور کنند. فارغ از اینکه، چنین طرحی تا چه حد شانس آن را داشته باشد که به تصویب نهایی برسد، آیا با وجود این شروط، قفل واردات خودرو به کشور باز ‌می‌شود؟

بر اساس آنچه، محمدرضا ‌‌نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران عنوان ‌می‌کند، به دلیل اعمال تحریم‌ها، صادرات خودرو و قطعات ایرانی خودرو بسیار کاهش یافته است؛ در چنین شرایطی آیا طرح مجلس برای ورود خودروهای خارجی به کشور کافی خواهد بود؟

او درباره موانع اجرایی شدن طرح مجلس گفت: بحثی که وجود دارد این است که بانک مرکزی اساساً با واردات بدون انتقال ارز موافق نیست. اگر موافقت بانک مرکزی برای این نوع واردات جلب شود، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده قطعات خودرو، واجب‌تر از واردات خودرو است. در عین حال به جای واردات خودرو شاید بهتر باشد، خودروسازان را وارد کشور کنیم.

‌‌نجفی‌منش با بیان اینکه «ورود خودروسازان به کشور منافع اقتصادی بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت» ادامه داد: بحث ما این است اگر دولت ‌می‌خواهد با روش‌هایی نظیر واردات بدون انتقال ارز موافقت کند، اولی‌تر آن است که این منابع را به واردات مواد اولیه و قطعات خودرو اختصاص داده و سپس آن را به سایر حوزه‌ها تعمیم دهد. البته پیش از این، ما هم طرحی مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات آن ارائه کردیم.

 او در ادامه در خصوص وضعیت صادرات قطعات و خودرو گفت: در حال حاضر، صادرات قطعات اندک و صادرات خودرو بسیار کم است. به دلیل اعمال تحریم‌ها و موانع موجود در مسیر نقل و انتقال بانکی، از صادرات خودرو به شدت کاسته شده است. در حالی که پیش از آن، خودروی ایرانی بازار‌های خاص خود را در کشور‌هایی نظیر عراق، سوریه و آذربایجان داشت. اکنون این کشور‌ها نیز در واردات خودرو از ایران دچار مشکل شده‌اند. انتظار این است که با روی کار آمدن بایدن مقداری از فشارها کاهش پیدا کرده و صادرات خودرو مجددا از سر گرفته شود.

‌‌نجفی‌منش با اشاره به اینکه بازار خودرو اکنون از سمت عرضه به شدت در تنگنا قرار دارد، توضیح داد: عرضه خودروهای داخلی به راحتی قابل افزایش است؛ به شرطی که دولت دخالتی در قیمتگذاری نداشته باشد. دولت در قیمتگذاری دخالت کرده و خودروسازان را دچار زیان ‌می‌کند. از طرفی نیز خودروسازان قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان نبوده و قطعه‌سازان نیز از تولید بازمانده‌اند. در حالی که اگر دولت از دخالت در حوزه خودرو دست بردارد، این بازار راه خود را پیدا ‌می‌کند.