همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان در ایران 5 مرداد برگزار می‌شود

همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان در ایران، پنجم مرداد 1398 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.

توسعه‌ مهارت‌ها در آینده،آینده گفت‌وگوهای اجتماعی و حمایت شغلی، فرصت‌های جدید  در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در آینده، تکنولوژی‌های جدید و تاثیر آن بر آینده کار، جهانی شدن اقتصاد و آینده کار و تغییر سازمان کار وتولید و تاثیر آن بر روابط کار از محورهای این همایش است.

همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان در ایران از ساعت 15 الی 19 در سالن‌ همایش‌های اتاق ایران در طبقه دهم برگزار می‌شود.