نهایی شدن بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، تدوین و اجرای بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تصویب کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات غیرنفتی را از جمله برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران دانست که با هدف حمایت و تشویق از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری، حمایت از صادرکنندگانی که علیرغم مشکلات فراوان در نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود اقدام کرده‌اند را با اهمیت توصیف کرد و با اشاره به بازگشت صد درصدی ارز حاصل از صادرات توسط بیش از ۱۴۰۰ صادرکننده و بازگشت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز توسط این دسته از صادرکنندگان، گفت: در آینده نزدیک، نسبت به تقدیر از تعدادی از این صادرکنندگان بر اساس شاخص‌های موجود در بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام خواهد شد.

وی از دستگاه‌های عضو کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه بانک مرکزی خواست تا نسبت به اعلام شاخص‌ها و مشوق‌های پیشنهادی دستگاه‌های خود در اسرع وقت به سازمان توسعه تجارت ایران جهت درج در بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.

دبیر کارگروه اقدام ارزی در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری سایر دستگاه‌ها، شاهد مرتفع شدن مشکلات پیش روی صادرکنندگان در جهت نیل به اهداف کمی و کیفی توسعه صادرات در سالجاری باشیم.