نمایشگلاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته معدنی ایران

نمایشگلاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته با همکاری شرکت ایماگ آلمان

زمان : 9 الی 12 آبان ماه 98

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن تماس : 88847685