نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی 2019 بلاروس موسوم به بل اگرو

نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی 2019 بلاروس موسوم به بل اگرو

زمان : 14 الی 19 خرداد ماه 98

مکان :مینسک بلاروس

سایت : WWW.MINSKEXPO.COM