نمایشگاه کشاورزی و آب

نمایشگاه کشاورزی و آب

رویداد ملی سازگاری با کم آبی با شعار محوری “رونق کسب و کارهای سازگار با کم آبی” در روزهای سوم الی پنجم تیرماه 98 برگزار می شود برای اطلاعات بیشتر به سایت www.waterhouse.ir/WSA مراجعه کنید

تلفن تماس : 88289565