نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات استخراج، غنی سازی و حمل و نقل مواد معدنی روسیه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات استخراج، غنی سازی و حمل و نقل مواد معدنی روسیه

مکان : روسیه
زمان : سوم الی پنجم اردی بهشت

آدرس اینترنتی برای ثبت نام : www.mininworldrussia.ru/en