نشست هیات تجاری ایران و هند در حوزه صنایع چاپ و بسته بندی

نشست هیأت تجاری از اتاق بازرگانی PHD (پیشرفت، هماهنگی و توسعه) کشور هند در حوزه صنایع چاپ و بسته بندی (به شرح فهرست پیوست) با فعالان اقتصادی اتاق ایران امروز یکشنبه مورخ 98/9/10، ساعت 16:00 در طبقه ششم ساختمان قدیم اتاق ایران و با حضور رایزن تجاری سفارت هند در تهران برگزار خواهد شد.
لذا از اعضای علاقه مند برای حضور در رویداد مذکور دعوت بعمل می آید.