نخستین شورای مشورتی تجارت خارجی اتاق های مشترک بازرگانی

نخستین شورای مشورتی روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با کشورهای همسایه با تاکید بر همفکری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعۀ صادرات به کشورهای همسایه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی، با اشاره به رویکرد نوین سازمان در ارتباط حداکثری با بخش خصوصی و فعالان حوزه کالایی و کشوری اظهار داشت: روسای اتاق های مشترک بازرگانی به واسطۀ آشنایی کامل با کشورهای همسایه به منزلۀ بازوی مشاوری برای طراحی راهبرد و تدوین نقشۀ راه هستند.

وی افزود: در اولین جلسه و با مشورت اعضای شورا، مقرر شد در این نشست‌‌های تخصصی موضوعات مشترک صادرات و واردات با کشورهای همسایه مانند حمل و نقل، مراکز تجاری،گمرکات، بازارچه های مرزی، استاندارد، نمایشگاه‌ها، تبادل هیات‌های تجاری، تهاتر، ویزا، موافقت نامه های تجاری، اطلاع‌رسانی، مسائل ارزی، قرنطینه، تجارت ترجیحی، صادرات گروه‌های کالایی یا خدمات فنی و مهندسی،  نقش سفرا و رایزنان بازرگانی با حضور نمایندگان نهادها و دفاتر اجرایی ذیربط خارج و داخل سازمان توسعه تجارت ایران و یا موضوعات یک کشور خاص بررسی شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر این که در این شورا از موازی کاری و  ورود به مسائل و موضوعاتی که در دیگر شوراها و جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد پرهیز می‌شود، گفت: خروجی این جلسات در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی خواهد شد تا برای شناسایی و رفع موانع اقدام لازم صورت گیرد.

گفتنی است، دبیرخانۀ شورای مشورتی تجارت خارجی اتاق های مشترک بازرگانی در سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد.