مقام‌های کشورهای عضو و غیرعضو اکو در کنفرانس گردشگری سلامت دعوت می‌شوند

در دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو که قرار است 29 و 30 خرداد 1398 به میزبانی اتاق اردبیل برگزار شود، سه کارگاه محتوایی در زمینه گردشگری سلامت نیز تشکیل خواهد شد. همچنین از مقامات کشورهای عضو غیرعضو اکو نیز دعوت می شود.

در دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو که قرار است 29 و 30 خرداد 1398 به میزبانی اتاق اردبیل برگزار شود، سه کارگاه محتوایی در زمینه گردشگری سلامت نیز تشکیل خواهد شد. همچنین از مقامات کشورهای عضو غیرعضو اکو نیز دعوت می شود.

دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو، 29 و 30 خرداد 1398 به میزبانی اتاق اردبیل برگزار و در حاشیه آن سه کارگاه محتوایی در زمینه گردشگری سلامت، تشکیل خواهد شد.

امور بین الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با توجه به اهمیت برگزاری این نشست منطقه‌ای، متولیان برگزاری این کنفرانس، توافق کردند روز سه‌شنبه 28 خردادماه نشست تشکل‌ها و روزهای 29 و 30 خردادماه 1398 “دومین کنفرانس گردشگری سلامت اکو” برگزار شود.

همچنین پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر دعوت از مقامات کشورهای عضو و غیر عضو اکو از جمله عمان، قطر، کویت و عراق نیز تأیید و مقرر شده است سه کارگاه محتوایی در زمینه گردشگری سلامت در این اجلاس سازمان‌دهی و برگزار شود. به منظور تشویق تجار کشورهای عضو و نیز شرکت‌کنندگان در اجلاس برای حضور در بازار ایران و تداوم همکاری‌های تجاری بین این کشورها، 9 متر مربع فضای رایگان برای کشورها در نمایشگاه جانبی در نظر گرفته خواهد شد.