معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در تاریخ ۹۹/۶/۳۱ هیچ کارت بازرگانی اعم از تولیدی و غیرتولیدی تعلیق نشده است

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیته اقدام ارزی و کمیته اقدام صادراتی که به صورت مشترک برگزار شد، گفت: به رغم مصوبات موجود در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که زیر۷۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتند و همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، تا تاریخ دهم آبان‌‌ماه ۹۹ مهلت داده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با بیان این مطلب اظهار داشت: در این راستا کمیته‌های اقدام ارزی سازمان‌های صمت استان‌ها موظف شدند تا نسبت به پیگیری امور با هدف تسهیل و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، اقدام کنند.

رئیس کارگروه اقدام ارزی تأکید کرد: علیرغم اخبار غیرکارشناسی منتشر شده، از تاریخ ۹۹.۶.۳۱ هیچ کارت بازرگانی اعم از تولیدی و غیرتولیدی تعلیق نشده و فقط تعلیق کارت‌های بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که زیر۳۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتند، استمرار داشته است.

وی افزود: براساس اطلاعات و آمار موجود، تاکنون ۴۰۰ واحد صادراتی غیرتولیدی با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و حضور در کارگروه اقدام ارزی سازمان و یا حضور در سازمان‌های صمت استان‌ها در مورد رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند و بلافاصله پس از تأیید بانک مرکزی در خصوص رعایت ترتیبات بانک مرکزی و ایفای تعهد، کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شده است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: آخرین گزارشات نشان می‌دهد که تعداد ۱۲ هزار و 624 صادرکننده غیرتولیدی فقط ۷.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند که با تمهیدات اندیشیده شده سرعت بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان افزایش یافته است.

زادبوم گفت: پیشنهادات کمیته اقدام ارزی جهت تسهیل صادرات از محل ورود موقت و ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان جهت طرح در کمیته مستقر در بانک مرکزی ارسال شده است.