معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه صادرات

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی بر هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه صادرات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی، ضرورت اقتصاد ملی است و دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی عضو شورای‌عالی توسعه صادرات باید تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت برنامه‌های بخشی قرار دهند.

دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در این جلسه همچنین بر ضرورت اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات صادرات کالاها متناسب با شرایط زنجیره تولید، نیاز داخلی و صادرات و تصمیم‌سازی در کارگروه توسعه صادرات تاکید کرد.

در این نشست اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه صادرات از سوی بانک مرکزی با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی و کارگروه توسعه صادرات با توجه به اولویت‌ها، شرایط و مقدورات تجارت خارجی با کشورهای همسایه شدند.

گفتنی است، سی و یکمین جلسه کارگروه توسعه صادرات به ریاست معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار شد.