معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: تشکیل اتاق فکر، گام مهم در تبیین اولویت‌های پژوهشی تجارت خارجی

معاون وزیر ‌و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران پژوهش و تحقیق را مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دانست و گفت: لازم است کمیتۀ پژوهش سازمان با توجه به نیازها و موضوعات پژوهشی اعلام شده در حوزۀ تجارت خارجی کشور، با تشکیل اتاق فکر، زمینۀ استخراج و تبیین اولویت‌های پژوهشی این حوزه را با بهره‌گیری توانمندی‌های دانشگاهی و درون‌سازمانی فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، با اشاره به لزوم سیاستگذاری و انجام پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های کالایی، کشوری، رایزنان بازرگانی، ارز، ضمانت صادرات، صادرات خدمات و مسائل مرتبط در این زمینه، از همکاران سازمان توسعه تجارت ایران خواست با اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش خود در قالب پژوهش‌ و تحقیق در این مسیر گام بردارند.

وی عنوان کرد: تقدیر و تشویق همکاران پژوهشگر سازمان و اطلاع‌رسانی و انتشار پژوهش‌های انجام‌شده با هدف مساعدت به جامعه صادرکنندگان‌ به نهادینه کردن و توسعۀ فرهنگ پژوهش کمک خواهد کرد.