معاون وزیر و رئس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: رفع مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در یازدهمین نشست کمیته اقدام ارزی، مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی در جهت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در راستای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را راهگشا دانست و گفت: با اجرایی شدن این مصوبه بخش اعظم مشکلات صادرکنندگان در حیطه ایفای تعهدات ارزی مرتفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به جامعیت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی و همچنین تایید وزاری عضو کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات،‌ اظهار داشت: لازم است برخی موارد که از سوی اتاق‌های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به نمایندگی از جامعه صادرکنندگان اعلام شده است، مورد امعان نظر قرار گیرد.

وی افزود: در طول ماه‌های گذشته آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران انجام گرفته و سعی شده است تا ضمن رفع مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی، چالش‌های پیش رو شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

مسئول کمیته اقدام ارزی، ایفای تعهدات ارزی مرزنشینان و پیله‌وران، ایفای تعهدات ارز حاصل از صادرات از محل ورود موقت و ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله مواردی دانست که راهکارهایی اجرایی آنها از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه شده است.