مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان شد

در نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان ، انتخابات اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و مسعود گلشیرازی با کسب آرای کامل به عنوان رییس،بهرام سبحانی نایب رییس دوم،حمیدرضا قلمکاری نایب رییس دوم ،سید رسول رنجبران خزانه دار، فرشته امینی به عنوان منشی هیات با کسب اکثریت آرا انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در  این جلسه گفت:هیات رییسه و هیات نمایندگان دوره نهم تمام تلاش خود را برای بهبود شاخص های کسب و کار  در استان به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری گفت:این بیانیه به عنوان راهبرد اتاق بازرگانی اصفهان در احقاق حقوق مردم و  حضور موثر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی قلمداد می شود.
وی رهیدن از بحران اقتصادی کنونی را منوط به همراهی بخش های حاکمیتی و بخش  خصوصی دانست و گفت:اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی آماده همکاری و همراهی با قوای سه گانه کشور برای حل مسایل اقتصادی است.
اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در ابتدای این جلسه با اعلام تایید نهایی انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان،گفت:انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در صحت و سلامت برگزار و اعتبارنامه های رسمی منتخبین از وزارت صنعت،معدن و تجارت به امضا رسیده است.
وی همدلی و همکاری اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی را عامل موثر  توسعه استان اصفهان دانست و گفت:در شرایط اقتصادی کنونی بخش دولتی و خصوصی با همراهی و همکاری  یکدیگر می توانند مسایل را برطرف کنند.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی عضو هیات نمایندگان دوره نهم  و رییس پیشین اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:همراهی اعضای هیات نمایندگان در دوره نهم می تواند نقش موثری در حل مسایل فعالان اقتصادی داشته باشد و از امروز به عنوان یک عضو از 15 عضو هیات نمایندگان تمام تلاشم را در این راستا انجام خواهم داد.
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 11 اسفند  با حضور 1159 عضو اتاق برگزار و در بخش بازرگانی مسعودگلشیرازی،اکبر لباف،  احمدرضاپزنده،رضا برادران و مجتبی کاروان و در بخش صنعت فرشته امینی،  بهرام سبحانی ،محمدرضا رجالی،سید رسول رنجبران و اصغر اخوان مقدم ،در بخش معدن سید عبدالوهاب سهل آبادی و احمد خوروش و در  بخش کشاورزی حمیدرضا قلمکاری ، غلامرضااخوان فرید و محمد صادقی به هیات نمایندگان اتاق اصفهان راه یافتند.