مدیر عضویت و کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران توضیح داد ارائه تعهدنامه مبارزه با پولشویی برای دریافت کارت بازرگانی، اقدام تازه‌ای نیست

به گفته اعظم رضایی، مدیر عضویت و کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران، اخذ تعهدنامه مبارزه با پولشویی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، مرحله‌ای جدید نیست و از سال 1395 و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی به این فرآیند اضافه شده است. او تاکید کرد که این مدرک نیاز به استعلام ندارد و تعهدنامه‌ای است که باید از سوی متقاضی پر شود.

 

مدیر عضویت و کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر افزوده شدن یک گام جدید به فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، با عنوان «ارائه تعهدنامه مبارزه با پولشویی» توضیح داد که امضای این تعهدنامه اقدام تازه‌ای نیست و از سال 1395 براساس مصوبات قانونی به فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی وارد شده است.

 اعظم رضایی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد که ارائه این تعهدنامه نیز مانند دیگر مدارک خواسته‌شده برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ضروری است و باید از سوی متقاضی امضا و در سامانه بارگذاری شود.

رضایی با اشاره به اینکه ارائه این تعهدنامه در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مورد اشاره قرار نگرفته است، توضیح داد: اتاق بازرگانی ایران این فرم را از سال 1395 در سیستم صدور و تمدید کارت بازرگانی قرار داده است. بر این اساس متقاضی علاوه بر ارائه مدارک خواسته شده اعم از فرم تعهدنامه، رشته فعالیت و اسناد مالی، فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویی را نیز باید به امضا رسانده و ارائه کند. در واقع، متقاضی باید از فرم تعهدنامه که در سامانه هوشمند بارگذاری شده، پرینت بگیرد، مهر و امضا کرده و پس از آن باید تصویر این تعهدنامه را روی سامانه هوشمند کارت بازرگانی بارگذاری کند.

او افزود: این فرم نیاز به استعلام نداشته و فرد پس از تکمیل مدارک مورد نیاز سازمان توسعه تجارت وقتی وارد سامانه اتاق ‌می‌شود باید این فرم تعهدنامه را امضا و بارگذاری کند.

اعظم رضایی افزود: این فرم پس از آن توسط اتاق بازرگانی ایران در سامانه هوشمند تمدید و صدور کارت بازرگانی بارگذاری شد که مدیرکل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات، طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی در خصوص اخذ فرم تعهدنامه به هنگام ارائه خدمات پایه اعم از صدور و تمدید هرگونه مجوز فعالیت از جمله کارت بازرگانی، فرم تعهدنامه پولشویی در سامانه کارت بازرگانی هوشمند بارگذاری شود.

 بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی باید متعهد شوند که برابر قانون، آیین‌نامه اجرایی، بسته ضمانت اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی در زمان ارائه هرگونه خدمت بالاتر از سقف تعیین شده (که برای هر یک از متقاضیان متفاوت است) نسبت به شناسایی کامل مشتری، اخذ شماره ملی، کدپستی، تطبیق مدارک شناسایی و نگهداری سوابق اقدام و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی مراتب را در فرم متحدالشکل گزارش‌دهی موارد مشکوک درج و به واحد مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.

چندی قبل در رسانه‌ها منعکس شده بود که اضافه شدن تعهدنامه مبارزه با پولشویی، مرحله‌ای جدید در فرایند صدور و تمدید کارت و مرتبط با بررسی مجدد الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که به این ترتیب توضیح داده شد این اقدام از سال 1395 تاکنون انجام گرفته و جدید نیست.