مدارک مورد نیاز کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی :
شرایط عمومی :

• داشتن حداقل 23 سال تمام، پایان خدمت و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیر عامل
• کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

مدارک لازم :

• گواهی عدم سوء پیشینه
• کارت ملی
• تمام صفحات شناسنامه
• کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان
• حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
• یک قطعه عکس 4*3
• فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی
• گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی حساب جاری (عدم چک برگشتی قید شود)
• گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری که از تاریخ صدور آن 3 ماه بیشتر نگذشته باشد.
• کارت کد اقتصادی یا فرم پیش ثبتنام دریافت کد اقتصادی
• مجوز تولید ( جهت واحد های تولیدی)
• اصل دو برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
• گواهی پلمب دفاتر دریافتی از اداره ثبت شرکت ها
• کپی تقاضانامه و شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی (برای شرکت های با مسئولیت محدود)
• کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها (برای شرکت های سهامی خاص/عام)
• کپی اساسنامه شرکت
• اصل سند یا اجاره نامه محضری محل کار طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی (اجاره نامه بنگاهی باید دارای کد رهگیری و حداقل یک سال اعتبار باشد)