ماندگاری ارز 4200 تومانی دارو برای سال آینده

در چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، لایحه بودجه سال 99 دولت از منظر نظام سلامت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست، فعالان اقتصادی از حوزه سلامت با استدلال اینکه کارنامه ارز 4200 تومانی در بخش دارو ناموفق بوده و اشکال و ابهامات زیادی در این حوزه به بار آورده ‌است، پیش‌بینی کردند که برای سال آینده این نرخ از ارز برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد و در عین حال اظهار امیدواری کردند که دارو و تجهیزات پزشکی نیز از سال بعد در سبد ارز نیما قرار گیرد.