لغو برگزاری همایش تجاری ایران و اسلواکی

بنا بر اطلاع وزارت امور خارجه در تاریخ شنبه ۲۵ خردادماه ۹۸ حضور هیأت اسلواکی در ایران به تعویق افتاده و همایش تجاری ایران و اسلواکی که قرار بود در تاریخ ۴ تیر ماه ۹۸ در محل اتاق ایران برگزار شود لغو گردید.