لزوم تقویت بیش از پیش برند سازمان توسعه تجارت ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رييس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار صمیمانه با کارکنان و مدیران این سازمان بر لزوم تقویت برند سازمان توسعه تجارت ایران و فرماندهى واحد تجارت خارجي كشور تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در نشست صمیمانه با کارکنان و مدیران این سازمان با اشاره به اینکه سازمان از لحاظ نیروی انسانی متخصص غنی است، اظهار داشت: در سالهای اخير در شرایطی قرار گرفتيم که برند سازمان توسعه تجارت ایران تا حدودی مورد بي مهري و تضعيف قرار گرفت، لذا برای بازگشت به دوران اوج نیازمند همکاری و مشارکت تمام اجزای سازمان هستیم.

وی افزود: نوک پیکان تحریم ها به سمت تجارت خارجی کشور نشانه رفته، بنابراین، کارکنان و مدیران سازمان باید با اولویت قراردادن سه اصل انسجام داخلی، تشکل گرایی و قانونمداری، پشتیبان صادرکنندگان در این جنگ نابرابر باشند.

زادبوم با اشاره به ضرورت تغییر در ساختار کنونی سازمان توسعه تجارت ایران كه خواسته وزير صمت نيز ميباشد، بیان داشت: بخش هایی همچون امور رایزنان بازرگانى، رویدادهای تجاری و دبیرخانه شورای عالی صادرات باید به گونه ای طراحی شود تا به صورت کامل تری بتوانند به امور محوله رسیدگی کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تبریک روز ملی صادرات به کارکنان و مدیران این سازمان به عنوان متولی تجارت خارجی کشور گفت: همه ی ما باید با توجه به نقش کلیدی سازمان در توسعه صادرات غیرنفتی و در نظر داشتن اهمیت وظایف خود، امور را به نحو احسن و با شفافیت به انجام برسانیم.

زادبوم با قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران سازمان در خصوص انجام فعالیتهای مربوط به روز ملی صادرات افزود: 6 کمیته به صورت شبانه روزی و با مشارکت حداکثری امور مرتبط با روز ملی صادرات را بر اساس برنامه ریزی به بهترین شکل به سرانجام رساندند که نمونه ی موفقی از همکاری اجزا و بخش های مختلف سازمان به شمار می رود.

گفتنی است، در پایان این نشست، تعدادی از کارکنان انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در حضور ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کردند.