لزوم ارتقای محصولات صادراتی با بهره‌گیری از تکنولوژی

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیۀ سومین جلسۀ شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: برای پیشگیری از به وجود آمدن و قدرت گرفتن رقبا در بازارهای همسایه نیازمند تولید محصولات صادراتی دانش‌بنیان با ارزش افزودۀ بالا و حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشورها داریم.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد به محصولات صادراتی با توجه به ایجاد ثبات سیاسی در کشورهای همسایه اظهار داشت: کشوری مانند عراق که از محل فروش تولید نفت به منابع سرشار ارزی دسترسی دارد، به سرعت به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود که به دلیل حمایت طبیعی از تولید داخلی ممکن است مولانعی برای صادرات کالاهای ایرانی ایجاد شود، با توجه به سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی و ساختمانی در این کشورها لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود تا بتوانیم بخشی از این زنجیرۀ تولید باشیم.

وی افزود: کشوری مثل عراق که از محل فروش نفت به منابع سرشار ارزی دسترسی دارد، به سرعت به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود که به دلیل حمایت عراق از تولیدات داخلی ممکن است موانعی بر سر راه صادرات کالای ایرانی ایجاد کرده یا متوقف کند. بنابراین ناگزیر از تغییر جغرافیای صادراتی یا سرمایه‌گذاری هستیم تا بالاتر از رقبای خود در کشور‌های همسایه گام برداریم.

محمدرضا مودودی حفظ بازارهای همسایه را از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد و افزود: ارتقای تکنولوژی در تولید محصولات صادراتی، سبب صادرات محصولات دانش بنیان و با ارزش افزودۀ بالاتر خواهد شد که تولیدکنندگان کشورهای همسایه حداقل تا 5 سال آینده توان تولید آن را نخواهند داشت.