لازمه برند شدن، متفاوت بودن است

در کارگاه آموزشی مدیریت برند و برندسازی که به همت مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، متفاوت بودن، شرط برند شدن عنوان شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان محمود استقلال، مشاور عالی صادرات اتاق بازرگانی ایران مهم ترین ابزار شکار فرصت ها را داشتن برند دانست و افزود: امروزه هنر اصلی کسب و کارها شکار فرصت ها بوده و برند به مثابه قلابی برای شکار فرصت هاست.
وی با بیان اینکه لزوما کیفیت و قیمت مناسب شرط فروش خوب نیست، تصریح کرد: برای مشتری امروز ارزش محصول، یعنی نسبت منافع به هزینه ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
استقلال با بیان اینکه ارزش توسط برند برای مشتری ایجاد می شود تاکید کرد: لزوما برند شدن به واسطه داشتن کیفیت نبوده و شرط برند شدن، متفاوت بودن است.
این مدرس دانشگاه افزود: برند به واسطه ارزشی که برای صاحبان کسب و کار ایجاد می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ولی توجه به اینکه قرار است ارزش محصول در ذهن چه کسی ارتقا یابد نیز بسیار مهم است.
وی در ادامه به ارایه نکاتی در خصوص فرایند برندسازی، اصول توسعه برند و جنبه ها و راهکارهای ساخت برند قدرتمند پرداخت.