قابل توجه متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری

قابل توجه متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری :

متقاضیان محترمی که قصد ثبت گوشی های مسافری دو سیم کارته در سامانه گمرک را دارند، حتماً باید هر دو شناسه IMEI تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت نمایند.

توجه کنید که اگر هر دو شناسه imei در سامانه ثبت نشود؛فعالسازی برای هیچ کدام از سیم کارت ها صورت نمی گیرد.