فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیدۀ استانی

سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای  تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی، بنگاه‌های صادراتی برگزیدۀ استانی را معرفی خواهد کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، براساس معیارها و شاخص­های مقرر و مندرج در سایت www.tpo.ir  الگوهای موفق در عرصه صادرات شناسایی و به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال1397 طی بیست ودومین سالروز ملی صادرات معرفی خواهند شد.

لذا، صادرکنندگان استان­ها که مایل به شرکت در این رقابت استانی هستند می‌توانند ابتدا با مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه، براساس هر یک از گروههای کالایی در سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir بخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397) نسبت به ثبت نام الکترونیکی، از طریق مراجعه به سایت نمونش به آدرس http://nemoonesh1.tpo.ir از روز شنبه  مورخ 97/06/17تا روز  پنج شنبه  مورخ  97/07/19 اقدام کنند.

همچنین، تحویل اصل و مدارک و مستندات از روز سه شنبه  مورخ 97/06/20حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/07/25به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397 مستقر در  سازمان­های صنعت، معدن و تجارت استان­ها (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت) صورت خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است، دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور است همچنین متقاضیان شرکت در این فرآیند جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت) تماس بگیرند.