عراق اولین مقصد کالاهای صادراتی ایران

در فصل بهار امسال کشور عراق در رتبه اول واردات کالا از ایران قرار گرفته است ضمن اینکه آلمان نیز به‌عنوان پنجمین صادرکننده عمده به ایران وارد لیست مبادی عمده واردات کشورمان شده است.

بررسی آمار روزانه گمرک نشان می‌دهد که ۵ مبدأ عمده صادراتی ایران در فصل بهار کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و ترکیه و ۵ مبدأ عمده وارداتی نیز چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بوده‌اند.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به آمارهای تجاری کشور در سه‌ماهه نخست امسال پرداخته و نوشته است: از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، روند انتشار آمارهای گمرک متوقف شده و تنها دسترسی به آمارهای روزانه گمرک (صادرات و واردات ۲۰ قلم عمده صادراتی و وارداتی در همان روز؛ ۲۰ مبدأ عمده وارداتی یا مقصد عمده صادراتی در همان روز و ۲۰ گمرک عمده کشور برحسب صادرات و واردات در همان روز) وجود دارد.

آمارهای تحلیل مقدماتی گمرک ایران پیش‌ازاین «بر اساس ۱۰۰ کشور طرف مبادله»، «بر اساس اقلام عمده کالایی»، «بر اساس جزئیات کالایی مشتمل بر همه ردیف تعرفه‌های هشت‌رقمی، همه گمرکات، همه مقاصد و همه مبادی تجاری»، «بر اساس آمار ماهیانه واردات و صادرات» و «خودرو و قطعات (دستگاه-وزن-ارزش)» بود.

۵ مقصد اول صادراتی در بهار ۹۸

بر اساس اعلام معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، ۵ مقصد اول صادرات ایران در بهار ۹۸ به ترتیب به کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و ترکیه بوده است. بر این اساس در فصل بهار ۹۸، صادرات ایران به عراق معادل ۶ هزار و ۳۰۵ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار بوده است. این رقم برای صادرات به چین نیز برابر با ۱۲ هزار و ۲۲۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار و برای امارات ۴ هزار و ۱۶۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار بوده است.

از سوی دیگر صادرات ایران به افغانستان در سه‌ماهه نخست ۹۸ برابر با ۵۱۳ میلیون دلار (یک هزار و ۴۲۸ هزار تن) و به ترکیه ۳۸۲.۳ میلیون دلار (یک هزار و ۶۸ هزار تن) محاسبه شده است.

۵ مبدأ عمده وارداتی در سه‌ماهه نخست ۹۸

کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب بیشترین صادرات را به ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. بررسی آمارهای روزانه گمرک نشان می‌دهند که بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران همچنان کشور چین با ۷۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار بوده است.

در جایگاه دوم این فهرست کشور امارات با صادرات ۷۹۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون دلار قرار دارد و رده سوم این فهرست نیز در اختیار ترکیه با یک هزار و ۱۶۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار است.

ایران همچنین از هند در فصل بهار معادل یک هزار و ۱۹۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار وارد کرده است. جایگاه پنجم این فهرست نیز به کشور آلمان با ۵۱۰ میلیون دلار (۲۰۹ هزار تن) تعلق دارد.

اقلام عمده وارداتی و صادراتی فصل بهار

گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد که ۵ قلم عمده وارداتی در سه‌ماهه نخست امسال «برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده» به ارزش ۶۸۸.۷ میلیون دلار، «ذرت دامی» به ارزش ۵۶۶.۷ میلیون دلار، «لوبیای سویا به‌جز دانه» به ارزش ۳۳۲.۸ میلیون دلار، «کنجاله و سایر آخال‌های جامد» به ارزش ۳۲۶.۰ میلیون دلار و «کره بسته‌بندی» به ارزش ۲۵۷.۶ میلیون دلار بوده‌اند.

همچنین در مدت‌زمان مشابه ۵ کالای نخست صادراتی ایران نیز «گاز طبیعی مایع‌شده» به ارزش ۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار، «پروپان مایع‌شده» به ارزش ۴۵۷.۷ میلیون دلار، «میعانات گازی» به ارزش ۴۱۹.۴ میلیون دلار، «قیر نفت» به ارزش ۲۹۵.۴ میلیون دلار و «متانول» به ارزش ۲۷۳.۵ میلیون دلار بوده‌اند.