ظرفیت‌های توسعه صادرات در خارج از کشور

نشست بررسی راهکارها و چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه صادرات در خارج از کشور، به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در این نشست اظهار داشت: با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی برای توسعه صادرات، لازم است با حضور فعالان بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت‌های این دو بخش در خارج از كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.

گفتنی است، در  این جلسه که با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه، سازمان‌هاي توسعه‌ای زیرمجموعه وزارت صمت، نمايندگان بخش خصوصی و معاونان و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در محل این سازمان برگزار شد،برنامه‌های بخش خصوصی و امكانات سازمان‌هاي توسعه‌اي وزارت صمت برای حضور در بازارهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت.