ضرورت حل مشکلات ورود موقت

هفتمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور کلیه اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، در حاشیه این جلسه، با اشاره به مصوبات پیشین جلسات قبلی کارگروه، استقبال سازمان‌های دولتی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی از تشکیل جلسات کارگروه و درخواست طرح موضوعات در کارگروه را حائز اهمیت توصیف کرد و رمز موفقیت کارگروه را در انجام فعالیت‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن کلیه جوانب دانست.

دبیر کارگروه توسعۀ صادرات، استمرار پیگیری‌ها جهت اخذ اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی جهت کارگروه را با اهمیت عنوان کرد و از کلیه دستگاه‌های عضو درخواست کرد نسبت به پیگیری این مهم اقدام کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، پیگیری مشکلات صادرکنندگان درخصوص واردات موقت را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کارگروه دانست و اظهار امیدواری کرد با تدوین دستورالعمل مربوطه توسط کمیته منتخب کارگروه شامل بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، کنفدراسیون صادرات، معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات، سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت ایران، در آینده نزدیک شاهد تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل مربوطه در کارگروه توسعه صادرات باشیم.