صندوق بین‌المللی پول:‌ نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019، منفی 9.5 درصد

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود را منتشر کرد که در این گزارش، پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی 3.5 درصد نسبت به گزارش قبلی کاهش یافته است.

این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2019 را منفی 9.5 درصد پیش‌بینی کرده است که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی 6.0 درصدی اعلام شده در گزارش قبلی، 3.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در صورت تحقق این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود در سال‌های پس از جنگ تحمیلی را سپری خواهد کرد. در دور قبلی تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران شرایط دشواری را تجربه کرده بود، اما پایین‌ترین نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران ثبت شد، مربوط به سال 2012 بود که در آن سال اقتصاد ایران 7.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کوچکتر شد.