صادرکنندگان ارزشان را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند