صادرات غیر نفتی امری مقدس است

رایزن بازرگانی سابق ایران در عمان با اشاره به این که فعالیت و زحمات فعالان تجاری در حوزه صادرات غیر نفتی امری مقدس به شمار می رود، گفت: صادرات باعث رونق اقتصادی، اشتغال، حفظ کانون خانواده نیروی کار واحدهای تولیدی می شود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی اظهار داشت:  صادرات نه تنها یک مقوله تجاری و بازرگانی، بلکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیر مستقیم دارد.

وی تأکید کرد: صادرات غیر نفتی در عرصۀ بین‌المللی باعث اعتبار و عزت کالاهای تولیدی کشور است، لذا، تقدیر و تکریم صادرکنندگان که در راستای منافع ملی تلاش می‌کنند، ضرورت دارد.

رایزن بازرگانی اسبق کشورمان در لبنان، بیان کرد: در شرایط فعلی که کشورمان در تحریم ظالمانه بسر می برد، تعامل و همگرایی میان صادرکنندگان به عنوان رزمندگان اصلی عرصۀ تجارت و دولت بیش از گذشته احساس می شود.