شیوه‌نامه پرداخت مشوق‌های صادراتی سال 99 تدوین شد

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین شیوه نامه های پرداخت مشوقهای صادراتی سال ۹۹ در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری گفت: پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و امیدواریم از سوی معاون اول رییس جمهور به زودی تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: شیوه نامه های پرداخت مشوقهای صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و پس از اخذ نظر و استفاده از نظرات کارشناسی بخشهای خصوصی و دولتی توسط سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ و اجرایی خواهد گردید .

قمری توسعه صادرات را راهبرد اصلی کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: توسعه صادرات و مدیریت واردات از جمله برنامه ها و اولویتهای چهارگانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی تجمیع کلیه مشوقهای صادراتی را یکی از نوآوریهای بسته سال‌جاری عنوان کرد و همکاری کلیه بخشها رادر این خصوص را ارزشمند توصیف کرد.