شفاف سازی گمرک در خصوص محموله های متروی تهران / ماجرای تعهدات انجام نشده چیست ؟

خیرا مباحثی درخصوص دپوی 15 درصد تجهیزات مربوط به شهرداری و شرکت قطار شهری تهران در گمرکات مطرح شده است. بررسیها نشان می‌دهد، شهرداری تهران در نظر دارد ضمن ترخیص 15 درصد تجهیزات باقی مانده با توجه به کاهش منابع، حقوق عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده متعلقه را بعدا پرداخت کند . درباره اقلامی که در بنادر، گمرکات و مناطق ویژه و آزاد کشور دپو شده اند ، دو فرض مطرح است. اول اینکه، این کالاها به گمرک اظهار نشده اند که در این صورت، گمرک در این خصوص مسئولیتی ندارد. مسئولیت گمرک درخصوص انجام تشریفات گمرکی رویه های گمرکی از جمله واردات قطعی، از لحظه اظهار کالا به گمرک آغاز می شود.

نکته دوم اینکه، ممکن است، این اقلام به گمرک اظهار شده باشند که در این صورت، باید گمرک در این خصوص، نهایت اهتمام خود را در انجام تشریفات گمرکی لحاظ کند. البته صاحب کالا نیز در این میان وظایفی دارد و اگر کالا را برای استفاده در کشور (قلمرو گمرکی) به گمرک اظهار کرده باشد باید نسبت به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و نیز پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات اقدام کند.

نکته جالب توجه اینکه ظاهرا تعهد شهردای تهران تنها در خصوص محموله های ترخیص شده اخیر در خصوص تجهیزات مترو نیست و از سنوات قبل نیز تعهداتی در خصوص این مجموعه وجود داشته است که لازم است این موارد شفاف شود.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفتگویی، با بیان اینکه، طبق قانون امور گمرکی ، خروج هر کالائی از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است، گفت: انجام تشریفات گمرکی مستلزم اظهار کالا به گمرک با تسلیم اظهارنامه خواهد بود. گمرک کالایی را که تشریفات گمرکی خود را طی کرده است در اماکن خود دپو نمی‌کند، مخصوصاً درباره کالا‌هایی که نیاز عموم جامعه بوده و مسئولین امر موظف شده اند، خدمات عمومی و امکانات را برای افراد جامعه تأمین نمایند.

ارونقی ادامه داد: صاحبان کالا برای ترخیص قطعی کالاهای خود، باید نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه اقدام کنند. البته تسهیلاتی هم از جمله ترخیص کالا با تودیع ضمانت نامه بانکی معتبر و یا ترخیص کالا با استفاده از روش نسیه از طرف گمرک درنظر گرفته شده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: سال گذشته درخواستهای مکرری برای ترخیص قطعات مترو از طرف شهرداری تهران و همچنین شرکت بهره بردار ارائه شد و علیرغم اینکه حقوق ورودی از سوی شرکت بهره بردار تودیع نشد اما بدلیل ملی بودن پروژه مربوطه و کمبود نقدینگی صاحب کالا، اولاً- گمرک ایران با ترخیص کالا با استفاده از تسهیلات نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی متعلقه موافقت نمود. در اِعمال این تسهیلات هم ، گمرک به جای نگهداری 40% از کالا و ترخیص 60% مابقی، نسبت به ترخیص قطعی 85% از این اقلام اقدام کرد.

این مقام مسئول گفت: اخیرا، درخواست دیگری به گمرک ارائه شده تا اجازه داده شود 15% اقلامِ باقیمانده به عنوان وثیقه پرداخت حقوق ورودی همان اظهارنامه، بدون ایفای تعهد یا تودیع حقوق ورودی، از گمرک ترخیص شود که چنین اقدامی، قانونی نیست.

به گفته ارونقی، قطعاً باید تکلیف حقوق ورودی قبل از خروج کالا روشن شود و اگر صاحب کالا قصد استفاده از تسهیلات دیگری دارد باید در این خصوص تصریحاً و در چارچوب قانون ، تقاضای خودش را ارائه دهد.

معاون فنی گمرک، به عدم ایفای تعهدات قبلی توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه اشاره کرده و گفت: در حال حاضر این شرکت بیش از 25 فقره تعهد انجام نشده از سالیان قبل در گمرک ایران دارد که علیرغم پیگیری های مکرر و مستمر گمرک ایران تاکنون رفع تعهد نشده است. عدم ایفای تعهدات یک شرکت منجر می‌شود تا گمرک هم دیگر نتواند با درخواست‌ برای مساعدت بیشتر همراهی کند.