سککوک، سامانه ای برای کمک به ارتقاء تولیدات داخلی و تولید ناخالص ملی کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش فردوس باقری، مدیرعامل سامانه سککوک هدف از برگزاری این سلسله نشست ها را تکمیل فرایندهای عضویت و زنجیره های تامین به سامانه سککوک بیان کرد و افزود: با توجه به تحولات فضای فناوری و تامین مالی در سطح دنیا ، نفوذ فناوری در حوزه تجارت بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و لازم است فعالان اقتصادی فضای تجاری خود را به ابزارهای تجارت الکترونیک تجهیز کنند.
وی تأثیراصلی بکارگیری فناوریها و ابزارهای مدرن در چرخه های مختلف هر فعالیت را افزایش بازدهی، اقتصادی سازی بیشتر فعالیت و مناسب سازی کیفیت و بهای محصولات بیان و تصریح کرد: همگی این عوامل ضامن بقای مقرون به صرفه شدن و پایداری آن فعالیت می شوند.
باقری سککوک را سامانه ای برای کمک به ارتقاء تولیدات داخلی و تولید ناخالص ملی کشور با مدیریت بهینه منابع همگام با جهان امروز و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.
وی به کارگیری و ارایه روش‌های مدرن ارتقای بازار با مدیریت زنجیره تامین، به کارگیری موثر الگوهای گردش اعتباری و ارایه روش‌های مدرن تامین مالی زنجیره تامین همچنین به کارگیری و ارایه روش‌های مدرن مدیریت لجستیک را از مزیت‌های رقابتی این سامانه بیان کرد.
باقری افزود: کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، صنایع، صنوف، تعاونی‌ها و بازرگانان، تامین‌کنندگان کسب‌وکارها و همچنین، کسب‌وکارهای خانگی مخاطبان سککوک هستند.