سامانه ارزی نیما حذف نمی‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه ارز نیمایی به‌هیچ‌وجه حذف نمی‌شود گفت: بازار متشکل ارزی فعلاً در مرحله پایلوت قرار دارد.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، در خصوص اعلام خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی، گفت: حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به‌هیچ‌وجه صحت ندارد و حتی تأکید شده که صادرکنندگان 50 تا 60 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی، افزود: در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به‌هیچ‌وجه حذف نمی‌شود.

همتی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی، به خانه ملت گفت: در این راستا شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیت‌های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز می‌شود.