سازمان توسعه تجار ایران خانۀ صادرکنندگان است

در نشست هم اندیشی دستگاههای اجرایی با صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی در محل سازمان توسعه تجارت ایران با حضور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان را خانۀ صادرکنندگان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست که با استقبال صادرکنندگان و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی مواجه شد، حمید زادبوم، سازمان توسعه تجارت ایران را خانه ی صادرکنندگان توصیف کرد و اظهار داشت: هدف از این گردهمایی ارائه گزارش اقدامات و تشریح برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مؤثر بر فرآیند صادرات غیر نفتی در راستای رفع مسایل و مشکلات سر راه صادرات  غیرنفتی و تبیین راه حل‌های اجرایی مناسب به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های کلان حوزه صادرات کشور است.

وی با تعریف چهار کارگروه گمرکی، بانکی، امور مالیاتی و حمل و نقل، مسئولین این کارگروه ها را معرفی کرد و از صادرکنندگان خواست تا با عضویت در آن مشکلات خود را به صورت مستقیم به سازمان توسعه تجارت منتقل کنند.

در این نشست، صادرکنندگان مشکلات خود را مطرح کردند و اعضاي پانل پاسخگوی آنان بودند، و مقرر شد  تا پس از جمع‌بندی در کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات به منظور تصویب نهایی در جلسه اصلی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور و پیش از برگزاری روز ملی صادرات در دستور کار قرار گیرد.

همچنين مدرس خياباني قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني از ايجاد دفتر مقابله با تحريمها در سازمان توسعه تجارت ايران در آينده نزديك خبر داد.

گفتنی است، این مراسم با حضور مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران، رييس سازمان امور مالياتي، مدير عامل شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي، مدير كل مقررات ارزي بانك مركزي، مدير كل مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مدير كل صادرات گمرك ايران و بانک توسعه صادرات ایران با صادرکنندگان نمونه و تشکل‌های صادراتی کشور و با هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.