سازمان توسعه تجارت ایران متولی الحاق به سازمان جهاني تجارت WTO

معاون وزیر و ریيس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین نشست ستاد ملی هماهنگی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از برنامه های این سازمان برای آموزش قوانین و مقررات جهانی در خصوص این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از این نشست ها که قرار است هر دو هفته یکبار برگزار شود اعضای ستاد که به نمایندگی از دستگاه های مرتبط حضور دارند به ارائه ی پیشنهادات و همفکری در این خصوص میپردازند.

وی افزود: با پیش بینی برنامه ی آموزشی با مشارکت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ضمن فراگیری مقررات و قوانین سازمان جهانی تجارت برای بهره گیری از فرصت های آتی آماده خواهیم شد.

در ادامه ی این نشست، پس از آنکه زاهد طلبان آخرین وضعیت الحاق ایران به WTO را تشریح کرد، نمايندگان دستگاههاي اجرايي، وزارتخانه هاي مرتبط و نمايندگان بخش خصوصي ديدگاههاي خود براي نحوه پيگيري الحاق را اعلام كردند.