سازمان توسعه تجارت ایران، مسئول سیاستگذاری نمایشگاه‌های تجاری در داخل و خارج کشور

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از تدوین و ابلاغ دستورالعمل سیاستگذاری و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور و همچنین ساماندهی مراکز نمایشگاهی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم مفاد اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص سیاستگذاری در حوزه نمایشگاهی را شامل صدور مجوز و نظارت و ارزیابی نمایشگاه‌ها اعلام کرد و حاکمیت در امور نمایشگاهی را در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی سازمان توسعه تجارت ایران دانست.

زادبوم با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش خصوصی و تاسیس شرکت‌های نمایشگاهی، تغییر رویکرد و دیدگاه در خصوص انتفاعی بودن صرف فعالیت نمایشگاهی و توجه به صادرات‌محور بودن نمایشگاه‌ها را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ نمایشگاه تجاری صنعتی در داخل کشور و بیش از ۵۰ نمایشگاه بین‌المللی و اختصاصی در خارج از کشور در طول سال برگزار می شود، همسویی برگزاری نمایشگاه‌ها با اهداف و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران را ضرورتی انکارناپذیر عنوان کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تغییر نگاه به برگزاری نمایشگاه‌ها از یک رویداد و پروژه کوتاه‌مدت به یک فرایند بلندمدت و هدفمند را از ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت ایران دانست و همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های فعال حوزه نمایشگاهی در این خصوص را ضروری عنوان کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، فرایند برگزاری نمایشگاه‌ها را شامل مطالعات و تحقیقات بازاریابی در ارتباط با صنعت مد نظر در خصوص نمایشگاه‌های داخلی و همچنین نیازمندی‌های بازارهای هدف در خصوص نمایشگاه‌های خارجی، فراهم کردن شرایط حضور هدفمند و با برنامه بنگاه‌های تولیدی و صادراتی، برگزاری سایر رویدادها در طول برگزاری نمایشگاه از جمله اعزام و پذیرش هیات‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با موضوعات نمایشگاه و همچنین آموزش بنگاه‌ها برای صادرات و در نهایت پیگیری و ارزیابی نمایشگاه و همچنین تلاش برای استمرار ارتباط فروشندگان و خریداران داخلی و خارجی و رفع مشکلات بنگاه‌های حاضر در نمایشگاه از طریق ارتباط با مبادی ذ‌ی‌ربط اعلام کرد.

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در برگزاری نمایشگاه‌ها و اقدامات برگزارکنندگان در جهت استفاده بهینه غرفه‌داران از رویداد نمایشگاهی، خواستار ارائه نظرات و تجربیات همه فعالان نمایشگاهی به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت ایران شد.

زادبوم در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش‌های انجام شده توسط فعالان نمایشگاهی خصوصی و دولتی در آینده نزدیک، شاهد تولد صنعتی فعال، پویا و هدفمند به نام صنعت نمایشگاهی باشیم.