رشد 116درصدی صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

صادرات کشور به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا, با116 درصد افزایش از لحاظ وزنی و 72 درصد افزایش از لحاظ ارزش به 783 میلیون دلار رسید.