راهنمای تجارت با افغانستان

صادرات  ایران به افغانستان:

 • انواع باطری های فرسوده
 • وسایل طبی
 • مواد نفتی
 • بنزین
 • محصولات فلزی

واردات ایران از افغانستان:

 • انواع میوه جات
 • آجیل
 • پسته بادام

رایزن بازرگانی ایران در افغانستان:

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریم زاده
 • تلفن: ۰۰۹۳-۲۰۲۳۱۰۹۲۰
 • نمابر: ۰۰۹۳-۲۰۲۳۱۰۹۱۹
 • تلفن همراه: ۰۰۹۳-۷۹۲۲۵۵۳۵۲
دانلود فایل اول راهنمای تجارت با افغانستان 
دانلود فایل دوم راهنمای تجارت با افغانستان