در سفر معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شد: پیگیری رفع مشکلات تولیدکنندگان در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار صمیمانه با واحدهای تولیدی صادراتی گفت: رفع مشکلات تولیدکنندگان در اولویت کار سازمان توسعه تجارت ایران است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در این نشست، ضمن تشریح دستورالعملهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و مسئول کمیته اقدام ارزی، پیگیری رفع مشکلات تولیدکنندگان را در اولویت کار خود قرار داده است .

وی با ارائه گزارشی از وضعیت بازگشت ارز در سالهای۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ثبات مقررات و دستورالعملها را حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: برنامه ریزی‌های صادرکنندگان باید با توجه به این مقررات صورت گیرد .

زادبوم  همچنین اضافه کرد: بررسی صادرات از محل ورود موقت و رفع مشکلات پیش روی این حوزه و همچنین بررسی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان حوزه کشاورزی در هفته آتی در سازمان توسعه تجارت ایران انجام خواهد شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تولید کنندگان را افتخار آفرینان کشور در شرایط فعلی دانست و از تلاشهای صادر کنندگان تقدیر کرد.

گفتنی است، نشست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تولیدکنندگان استان البرز با حضور هیات نمایندگان اتاق، رئیس سازمان صمت استان البرز و تنی چند از مدیران کل سازمان توسعه تجارت ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.