در جوابیه به گزارش «دنیای اقتصاد» عنوان شد: توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در مورد آخرین آمار بازگشت ارزهای صادراتی

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اصولا میان میزان صادرات و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات تفاوت وجود دارد، در مورد آخرین آمار بازگشت ارزهای صادراتی و موارد مطرح شده در گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در جوابیه‌ای که سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان«پنج شبهه در آمارهای بازگشت ارز» منتشر کرد، آمده است:

1-  اصولا میان میزان صادرات و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوت وجود دارد به عبارت دیگر، در سال 1397 و با توجه به اینکه رفع تعهدات ارزی، موضوع جدیدی بوده و لازم بود مشکلات صادرکنندگان مد نظر قرار گیرد، تخفیفاتی بابت مباحث قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی به صادرکنندگان تعلق گرفت و بر میزان رفع تعهد با میزان صادرات تفاوت دارد. به عنوان مثال میزان صادرات صادرکنندگانی که تا تاریخ 99/05/31 نسبت به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود به طور کامل اقدام کرده‌اند، 16/6 میلیارد یورو بوده که این دسته از صادرکنندگان با بازگشت 14/9 میلیارد یورو نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، لذا اصطلاح رایج ایفای تعهد صد در صدی ناظر به این موضوع است.

2-  تعداد واحدهای غیرتولیدی که بر اساس گزارش 99/05/31 بانک مرکزی نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود ( بر اساس موارد مندرج در بند 1) اقدام کرده‌اند، از 621 به 664 واحد افزایش یافته است ولی میزان بازگشت ارز این گروه نسبت به گزارش 99/04/31 تغییر چندانی نداشته است.  دلیل این موضوع این است که تعدادی از واحدهای تولیدی که در گزارش قبلی نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام کرده‌اند، در فاصله زمانی 99/04/31 تا 99/05/31 کمتر از 100 درصد تعهدات خود را ایفا کرده و از گروه  صد در صدی‌ها خارج شده‌اند ضمن آنکه صادرکنندگانی که وارد گروه شده‌اند هر چند به صورت فردی، به ایفای تعهدات ارزی خود به صورت کامل عمل کرده‌اند، ولی نتوانسته‌اند از نظر ارزشی( کل)جبران میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی را کنند که به گروه‌های دیگر منتقل شده‌اند. شایان ذکر است در تقسیم‌بندی انجام شده، صادرکنندگان در 5 گروه بدون ایفای تعهد ارزی، بین 1 تا 29 درصد ایفای تعهدات ارزی ، 30 تا 69 درصد ایفای تعهدات ارزی، 70 تا 99 درصد ایفای تعهدات ارزی و رفع تعهدات ارزی به صورت کامل تقسیم شده‌‎اند و صادرکنندگان با توجه به میزان رفع تعهدات، بین گروه‌های 5‌گانه جابجا می‌شوند.

3-  از مجموع 14969 صادرکننده بدون ایفای تعهدات ارزی،4115 صادرکننده واجد کارت بازرگانی و مابقی (10854) فاقد کارت بازرگانی هستند. همچنین از مجموع 4115 صادرکننده واجد کارت بازرگانی، 2022 واحد تولیدی و 2093 واحد غیر تولیدی بوده‌اند.

4-  اطلاعات بیان شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به صادرات از تاریخ 97/01/21 تا تاریخ 99/01/31 و همچنین رفع تعهدات ارزی تا تاریخ 99/04/31 بوده که گزارش سازمان توسعه تجارت ایران بر این اساس تهیه شده است.