حمایت بیشتر گمرک از واحدهای صنعتی و تولیدی

حمایت بیشتر گمرک از واحدهای صنعتی و تولیدی

رئیس کل گمرک ایران در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز از جدیت گمرک برای حمایت بیشتر از واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گمرکات استان فارس، مهدی میراشرفی که در معیت وزیر اقتصادی به استان فارس سفر کرده است. همچنین در بازدید از ساختمان جدید گمرکات استان در منطقه ویژه اقتصادی شیراز در مورد پیگیری و تکمیل این پروژه قول مساعد داد