حمایت از توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری شبکه‌های صادراتی

روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: این سازمان در نظر دارد در راستای حمایت از توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط با همکاری شبکه‌های صادراتی، به عنوان گام نخست، بانک اطلاعات شبکه‌های صادراتی فعال شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی، شتاب‌دهنده‌های تجاری و خوشه‌های صادرات‌گرا را تکمیل و به روز رسانی کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، به همین منظور، مدیران شبکه‌های صادراتی و عوامل توسعه این خوشه دعوت می‌شود از طریق پست الکترونیکی به نشانی dep@tpo.ir، رزومه و شرح فعالیت‌های بنگاه تحت مدیریت خود در حوزۀ توسعه صادرات را به معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات این سازمان ارسال کنند.

بدیهی است، هرگونه حمایت مادی و معنوی آتی سازمان توسعه تجارت ایران از شبکه‌های صادراتی، منوط به عضویت در بانک اطلاعاتی مربوطه و تخصیص اعتبارات لازم خواهد بود.