حرکت درست پیشران‌های اقتصادی در گرو برنامه‌ریزی صحیح

رایزن بازرگانی ایران در عمان با تشریح پیشران های تجارت خارجی در کشورهای هدف صادراتی تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف برای حرکت در مسیر اقتصادی نیازمند برنامه ریزی صحیح و مناسب هستند تا با همگرایی، پیشران ‌های اقتصادی را در مسیر درست حرکت دهند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی اشتراکات فرهنگی و تاریخی و دینی ایران و کشورهای همسایه را ظرفیت مناسبی برای تعریف پیشران تجارت برون مرزی توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های خوب تولید کنندگان در کشور افزود: ایران در زمینه مصالح ساختمانی، مواد غذایی، اثاثیه منزل و مبلمان، پزشکی و درمان، حوزه فناوری و آی تی و توسعه استارتاپ ها، صنعت پیشرفته ای دارد و می تواند بخش مهمی از بازار پانزده کشور را به دست بگیرد.

رایزن بازرگانی ایران در عمان درخصوص چالش موجود بر سر حرکت تجاری در حوزه برون مرزی گفت: یکی از چالش‌های موجود در خصوص تجارت برون مرزی در کشورهای همسایه از جمله در عمان، حضور و ثبت تعداد زیادی از شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در این کشور است که به دلیل ماهیت ساختاری خود نتوانستند ‌بازدهی مناسب داشته باشند در نتیجه با شرکت ‌های بزرگ خارجی امکان رقابت ندارند.

عبدالخانی بیان داشت: امروزه در بازارهای پیرامون ایران فضای مناسبی برای تعریف پیشران‌های اقتصادی تجارت برون مرزی وجود دارد و برای حرکت این لوکوموتیو نیازمند تشکل و حرکت نهادی برای استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه هستیم.