جهش شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران از رتبه ۱۶۶ به ۱۲۱ با اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی

جهش شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران از رتبه ۱۶۶ به ۱۲۱ با اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی

بانک جهانی در تازه ترین گزارش doing business 2019 از وضعیت تجارت فرامرزی در ایران اعلام نموده شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران با اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی از رتبه ۱۶۶ به ۱۲۱ ارتقاِ یافته است .

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران به نقل از دفتر همکاری های بین الملل گمرک کشورمان ؛ بر اساس گزارش جدید بانک جهانی از میان شاخص های ده گانه، شاخص سهولت تجارت فرامرزی با جهش بسیار عالی و از رتبه ۱۶۶ در گزارش سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده است .

از مهمترین اقداماتی که «بانک‌جهانی» برای بهبود سهولت کسب‌وکار ایران مطرح کرده، در زمینه تجارت فرامرزی است. این اقدام مربوط به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» در گمرک است که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور شده است .

ایران همچنین در عوامل مربوط به ارتقای وضعیت تجارت فرامرزی جزو کشورهایی معرفی شده است که با فراهم سازی امکان تسلیم اظهار نامه الکترونیکی صادرات و واردات و همچنین توسعه و بهبود نحوه بازرسی کالا در رویه های گمرکی و سرمایه گذاری بر آموزش پرسنل و ایجاد کارشناسی متمرکز( expert pool) و آموزش فنی تکنیکی افرادی که مسئولیت ترخیص کالا را در پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عهده دارند موجبات آسانتر شده عملیات تشریفات صادرات و واردات را فراهم آورده است .

نتایج مقایسه ای فرآیندهای موثر بر شاخص تجارت فرامرزی در گزارش سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بانک جهانی حاکی از آن است که زمان صادرات(انطباق اسنادی) ۷۳ درصد و زمان واردات (انطباق اسنادی) ۷۹ درصد در گزارش ۲۰۱۹ نسبت به گزارش ۲۰۱۸ کاهش یافته و همچنین هزینه های صادرات اعم از انطباق اسنادی و اعمال مقررات ارزی نسبت به اعداد و ارقام مدت مشابه گزارش قبلی به ترتیب ۲۷ و ۵۲ درصد کاهش یافته است و هیچ یک از فرآیندهای تاثیر گذار بر شاخص تجارت فرامرزی افزایش نیافته و مجموع این عوامل باعث رشد ۴۵ پله ای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی گردیده است .