جزییات مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به پیشنهاد استقرار تیم کارشناسی دفتر ارزش در وزارت صنعت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع گفت: آماده‌ایم چارچوب ارزش اقلام مورد ثبت سفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط این تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود.

با توجه به موضوع بررسی راهکارهای رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیین‌شده در مجوز ثبت سفارش با ارزش در زمان اظهار برخی کالاهای اساسی به گمرکات و مشکلات متأثر از این موضوع برای فعالین اقتصادی موضوع در دستور کار قرار گرفت و مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت توسط ریاست محترم جمهوری و تکالیف محوله از سوی ریاست محترم جمهوری مبنی بر رسیدگی و تأیید قیمت خرید کالاهای وارداتی در مرحله ثبت سفارش، مباحث مرتبط با مشکلات تأمین کالای ناشی از عدم امکان تسویه حساب ارزی توسط واردکنندگان علی‌رغم ترخیص کالا به‌دلیل اختلاف ارزش، ارزش مندرج در مجوز ثبت سفارش با ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه TSC و بروز پرونده‌های اختلافی متعدد در گمرک، موضوع در جلسه کمیته کارگروه تنظیم بازار مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد: مطابق مصوبات جلسه کمیته مذکور، مقرر شد دستگاههای مسئول ثبت سفارش کماکان کنترل‌های لازم را درخصوص بررسی و تأیید ارزش مندرج در پروفرما اینوایس در زمان ثبت سفارش انجام بدهند.
ارونقی افزود: برای رفع مشکل اجرائی بررسی ارزش از سوی گمرکات اجرائی کشور در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرکی و از آنجا که ارزش مورد تأیید مراجع ذی‌ربط مندرج در ثبت سفارش ملاک تأمین ارز از طرف بانک و اظهار به گمرک از سوی واردکنندگان می‌باشد، مقرر شد ارزش مورد بررسی گمرک با تلرانس حداکثر 15% بالاتر یا پایین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری، ملاک رسیدگی و اقدام گمرک واقع شود تا بدین وسیله از بوروکراسی‌های زاید اداری و تشکیل غیرمتعارف پرونده‌های بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری جلوگیری شود.

معاون رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه زمان اجرای مصوبه فوق از 1307/5/18 تا پایان تحریم‌ها مقرر شده است و بیان این موضوع که گمرک ایران بلافاصله نسبت به ابلاغ موضوع به کلیه گمرکات اجرائی کشور اقدام خواهد نمود ابراز کرد: با اجرای مفاد این مصوبه بسیاری از پرونده‌های مفتوح در این زمینه که شائبه کم‌اظهاری یا بیش‌بود ارزش درباره آنها متصور بوده رفع شده و گمرکات اجرائی نیز من‌بعد در رسیدگی‌های خود به ارزش اقلام اعلامی اظهارشده به گمرک، در خصوص مورد، وفق مفاد مصوبه مزبور اقدام خواهد کرد.

ارونقی خاطرنشان نمود: علی‌رغم اینکه وفق مفاد قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی قانون اشاره‌شده، رسیدگی به ارزش کالا از جمله وظایف و صلاحیت‌های سازمان گمرک به‌شمار می‌رود اما با توجه به شرایط موجود، گمرک ایران آمادگی کامل دارد تا علاوه بر اقدامات فوق، با استقرار تیم کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع، چارچوب ارزش اقلام مورد ثبت سفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط این تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود تا هنگام اظهار کالا به گمرک با رعایت مقررات مربوطه، ایستایی از نظر رسیدگی به ارزش کالا در گمرکات اجرائی وجود نداشته باشد و سریعاً نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک اقدام شود؛ درهرحال، این اقدامات، مانع از بررسی ارزش توسط گمرک نبوده ولی از اختلافات حادث‌شده و تعداد پرونده‌های متشکله در این زمینه تا حد بسیار زیادی خواهد کاست.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه اعلام کرد: گمرک این اختیار را دارد که در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای بورسی که دائماً تغییر قیمت پیدا می‌کنند، از منابع معتبر بین‌المللی و بازارهای بین‌المللی استفاده کرده و برمبنای آن ارزش گمرکی را تعیین کند؛ همین طور گمرک مجاز هست در بررسی ارزش گمرکی به‌صورت تکمیل‌کننده از خدمات شرکتهای بازرسی و فنی بین‌المللی ذی‌صلاح بهره ببرد که این موضوع باید به‌هنگام بررسی ارزش هنگام ثبت سفارش کالا هم مدنظر واقع شود، در همین راستا می‌توان به تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با اعضای اتحادیه‌های صنوف مختلف هم اشاره کرد که گمرک ایران با برگزاری این جلسات و استماع توضیحات اعضای این اتحادیه‌ها و کسب راهنمایی‌های تخصصی توانسته گامهای مؤثری در اعلام ارزش‌های متقن، مستند و واقعی بردارد.
به‌گفته ارونقی، مسئولیت گمرک درقبال انجام تشریفات گمرکی و کالاهای وارده و صادره از لحظه اظهار کالا به گمرک آغاز می‌شود و یکی از عواملی که باعث ایستایی به‌هنگام تشریفات گمرکی و ماندگاری کالا بعد از اظهار می‌شود بحث رسیدگی به ارزش است که گمان می‌رود با سیاست‌های اتخاذشده و تغییر رویه موجود، این ایستایی نسبت به قبل تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.