توقیف محموله 6 میلیارد ریالی قاچاق خروجی با رصد ماموران گمرک و سامانه جامع گمرکی

ماموران گمرک با هوشیاری و رصد اطلاعات سامانه جامع گمرکی محموله 6 میلیارد ریالی قاچاق خروجی را در مرز توقیف کردند .

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ماموران گمرک مهران ، 6 تریلر حامل 142338کیلوگرم ورق فلزی را که صاحبان کالا قصد داشتند بدون اظهار و با تخلف در تشریفات گمرکی از کشور خارج کنند متوقف کردند.
بر اساس این گزارش ماموران این گمرک با رصد اطلاعات محموله از طریق سامانه جامع گمرکی متوجه عدم اظهار 6 تریلر محموله حاوی ورق فلزی و تخلف در ثبت محموله شده و به توقیف آن اقدام کردند. این محموله ترانزیتی حامل بار قاچاق خروجی به وزن 142338کیلوگرم و ارزش5978196 هزار ریال بود.
پرونده این محموله قاچاق پس از توقیف جهت بررسی و مراحل قضایی از سوی ماموران گمرک مهران به مراجع قضایی تحویل داده شد.
با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی، اظهارکالا و تمامی اطلاعات کالاها در این سامانه ثبت شده و امکان رهگیری تمامی کالاها از گمرک فراهم شده است. هم چنین پروانه به‌شکل الکترونیکی صادر می‌شود، و امکان استعلام الکترونیکی پروانه‌ها در هر زمان و مکانی از طریق سامانه جامع گمرکی فراهم است. استفاده از سامانه گمرکی و رصد اطلاعات از سوی ماموران گمرک در تمامی مبادی گمرکی این توانایی را به این سازمان داده است که هر گونه محموله که در این سامانه اظهار نشده و یا به خلاف اظهار شده است، کشف و شناسایی کرده و آن را متوقف کنند.