توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در جوابیه به گزارش روزنامه‌ »دنیای اقتصاد»: شیوه‌نامه حمایت و توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب نشده است

شیوه‌نامه حمایت و توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط به مرحله تصویب نرسیده است، لذا قابلیت نقد رسانه‌ای یکسویه به عنوان یک شیوه‌نامه ابلاغ شده را ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان در واکنش به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «نقد شیوه‌نامه سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرات بنگاه‌ها» توضیحاتی به شرح ذیل ارائه داد:

پیش‌نویس اولیه شیوه‌نامه حمایت و توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط که پس از برگزاری جلسات متعدد و اخذ نظرات شرکت‌های مدیریت صادرات و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سازمان توسعه تجارت تدوین شده، با هدف تعامل حداکثری با بخش خصوصی و اخذ نظرات این بخش در تاریخ 99/06/22 به کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ارسال شد، لیکن متاسفانه پس از گذشت 25 روز تاکنون هیچ گونه پاسخ و اظهار نظر کارشناسی و تخصصی از سوی کمیسیون مذکور به این سازمان واصل نشده است.

لذا شایسته‌تر آن است این کمیسیون زیرمجموعه اتاق تهران به جای طرح این پیش‌نویس اولیه در فضای عمومی رسانه و نقد یک طرفه، ابتدا نظرات خود را در جهت بهبود احتمالی مفاد شیوه‌نامه ارائه کند و سپس در جلسه‌ای مشترک کارشناسی تخصصی با این سازمان به بحث و بررسی و اصلاح ایرادات احتمالی شیوه‌نامه پرداخته شود.

مجددا تاکید می‌شود با عنایت به اینکه این شیوه‌نامه هنوز به مرحله تصویب نرسیده است لذا قابلیت نقد رسانه‌ای یکسویه به عنوان یک شیوه‌نامه ابلاغ شده را ندارد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد، در این شیوه‌نامه سعی شده است مهمترین موضوعات برای حمایت از صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله آموزش، تحقیقات بازاریابی، فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی، ارتقای زیر ساخت‌های صادراتی، رویدادهای تجاری و …. مد نظر قرار گیرد.

گفتنی است، این سازمان همچنان آمادگی دارد از نظرات بخش خصوصی و نقد کارشناسی علمی و منصفانه در جلسات تخصصی و در جهت بهبود فرایندهای صادراتی و توسعه صادرات کشور استفاده کند.