توسعه همکاری های گمرکی ایران و جمهوری نخجوان

فتح اله حسنلویی و مدیر عامل منطقه آزاد ارس به همراه هیات اقتصادی و در یک سفر کاری با واصف طالب اف ریس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان و وزیر اقتصاد جمهوری خودمختار نخجوان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی گمرک جلفا ؛ در این دیدار ها که با هدف بررسی تعاملات و روابط تجاری و اقتصادی برگزار شده بود دکتر حسنلویی ضمن تاکید برگسترش هرچه بیشتر بر همکاریهای گمرکی مسایل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری های مشترک و نحوه روانسازی مبادلات تجاری با توجه به قوانین گمرکی ایران و کشور مقابل مورد بحث و تبادل نظر قرار داد .

همچنین حسنلویی در نشستی جداگانه با رییس کمیته دولتی گمرک نخجوان و رییس گمرک جلفای نخجوان میزان اجرایی شدن توافقات و مصوبات قبلی و مباحثی همچون تبادل الکترونیکی دیتا و ارسال تصاویر ایکس ری مطرح و پیگیری نمودند تا با عملیاتی شدن این دو مهم وبا تسهیل و تسریع روند انجام تشریفات گمرکی مسایل مربوط به مبادلات تجاری و اقتصادی فی مابین از رونق بیشتری برخوردار گردد.