تفاهم‌نامه ایجاد ۱۸ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی

تفاهم‌نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی منعقد شد.

منبع: فارس

 تفاهم‌نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی، صبح امروز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور محمدباقر نوبخت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منعقد شد.

در این مراسم سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه حوزه کشاورزی از اهمیت فراوانی در اشتغال برخوردار است، اظهار داشت: زمانی که رشد اقتصادی به محاق می‌رفت، بخش کشاورزی بار رشد را به دوش می‌گرفت، همچنین در بخش امنیت غذایی اهمیت دارد، آنجایی که تحریم‌ها، دارو و امنیت غذایی را هدف قرار داده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه اشتغال در تبصره ۱۸ بودجه سال جاری گفت: ۱۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان منابع برای کشاورزی تجهیز شده که در ۱۰ رسته منتخب ۱۸ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

وی به اولویت‌های اشتغال اشاره کرد و گفت: تثبیت مشاغل موجود، ارتقای توان تولید، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش واحدها و توسعه باغات در مرزها و اراضی شیب‌دار از اولویت‌ها هستند.

پورمحمدی به سهم دستگاه‌ها از تجهیز منابع اشاره کرد و یادآور شد: ۴ هزار میلیارد آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن نظام بانکی، ۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت قانون اعطای تسهیلات روستایی، یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان و ۸۸۷ میلیارد تومان یارانه توسط سازمان برنامه تأمین شده است.